Duurzame ontwikkelingsdoelen

 

In 2015 startten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's: Sustainable Development Goals): zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Streefdatum is 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

 

Waar komen de SDG's vandaan?

Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de acht Millenniumdoelen van de VN, die liepen van 2000 tot 2015. Het rapport van die MDG's was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol.

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen'. Wat Nederland internationaal nastreeft wil het kabinet ook in eigen land bewerkstelligen: door bestuurders, burgers en ondernemers werd tijdens de bijeenkomst 'Rio aan de Maas' gesproken over het streven naar een balans tussen economie, sociale doelen en ecologie. 

 

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld.

Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk aan:

·       de klimaatcrisis

·       de dalende biodiversiteit

·       genderongelijkheid

·       kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië

·       de uitlaatgassen die onze auto's produceren dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen

 

Door jouw duurzame keuzes kun je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.

Wereldwinkel Dalfsen en klanten die bij ons kopen dragen bij aan het streven naar:  

1.    Geen armoede

8.   Eerlijk werk en economische groei

12.  Verantwoorde consumptie en productie

 

Kijk voor meer informatie over SDG's op:

SDG Nederland | Alles over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen